Jan Adams

Gemeenteraadslid

Jan werd geboren in Aalst (1955) in een vlaams-nationale familie, liep er school op het Jezuïetencollege en ging daarna industrieel ingenieur electro-mechanica studeren (1978).  In 1979 huwde hij in Deurne, en verbleef daar tot 1986, waarna hij verhuisde naar zijn huidige woning in Borsbeek.

Jan heeft een kleine dertig jaar ervaring in de privésector maar werkt de laatste 12 jaar voor de stad Antwerpen als coördinator.  Zijn vrije tijd wordt ingevuld door een waaier van activiteiten: wandelen, fietsen, musea bezoeken, muziek, informatica…