Paul Van Looy - In Memoriam +15/09/2021

Paul (1956) is van opleiding onderwijzer. Na 22 jaar lang leerkracht in het zesde leerjaar in Zandvliet te zijn geweest, nam hij 8 jaar lang de taak van directeur op zich in een basisschool in 2060 Antwerpen.  Daarna maakte hij de stap naar het buitengewoon onderwijs om in de Sint-Jozef scholengroep op de Luchtbal de taak van buscoördinator op zich te nemen.

In zijn periode als chiroleider in Wilrijk was hij zeven jaar lang leider van de speelclub poppenspel Kadé, die daarna nog jarenlang bleef bestaan.  Het poppentheater dat ze in hun lokaal bouwden werd nadien “mobiel”.  De eerste voorstelling was op 3 december 1977 en in 2015 gaf het poppentheater de (voorlopig?) laatste voorstelling.

Paul’s hobby’s zijn biljarten, fotografie en reizen. Die twee laatste bezigheden zijn natuurlijk een ideale combinatie! Vooral het fotograferen van dieren kan hem mateloos boeien en zeker als dat in de Verenigde Staten van Amerika kan gebeuren.

Interesse voor de politiek en vooral de Vlaamse beweging heeft hij altijd al gehad. In de jaren ’70 en ’80 was hij lid van het bestuur van de Volksunie en de Volksunie-jongeren. Ook toen was hij secretaris van het partijbestuur in Borsbeek; een taak die hij nu voor het vierde jaar in de huidige N-VA van Borsbeek, omringd door een fantastisch team, met veel plezier en overtuiging op zich neemt.