Kandidaten provincieraad district Boom bekendgemaakt!

Op 1 augustus 2012

Katleen Van Hove uit Aartselaar zal de N-VA-lijsttrekker zijn voor de provincieraadsverkiezingen in het district Boom. Op de 7-koppige lijst staan verder respectievelijk Jan Staes uit Kontich op plaats 2, Vera De Hert uit Mortsel, Bert Jansen uit Edegem, Christel van Hoof uit Schelle, Eddy Soetewey uit Niel en ten slotte de Lintse schepen Harry Debrabandere als lijstduwer. “Met deze
lijst hebben we zeven zeer gemotiveerde krachten die zich ten volle willen inzetten en het N-VA-programma voor de provincie willen uitvoeren
”, zegt Katleen Van Hove.

Katleen Van Hove is zeer tevreden over de uiteindelijke provincielijst: “In tegenstelling tot andere partijen plaatsen wij op onze provincielijst niet enkel burgemeesters en schepenen voor wie de provincie bijzaak is. Op schepen Harry Debrabandere uit Lint na die de lijst steunt met zijn ervaring, bestaat de N-VA-lijst uitsluitend uit gemotiveerde mensen die nog geen politiek mandaat uitvoeren. Op die manier kunnen onze toekomstige provincieraadsleden zich ten volle op de taken van een afgeslankte provincie focussen. De provincie zal namelijk nog enkele belangrijke taken hebben voor de Antwerpse zuidrand.

 

Voor de N-VA ligt de focus voor de provincie Antwerpen op vijf belangrijke punten:

1. Een focus op de kerntaken: het provinciebestuur houdt zich aan zijn kerntaken

2. Het optimaliseren van economische bedrijvigheid: de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de sanering van ‘brownfields’

3. Ruimte voor mobiliteit: een gebiedsgerichte aanpak door intergemeentelijke samenwerking met de nadruk op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en fietsbeleid

4. Binnenlandmarketing door kwaliteitsverbetering: inzetten op provinciale domeinen, routenetwerken (bv. de fietsknooppunten) en streeknamen en –producten

5. Wie bepaalt, betaalt: gezien de provincie wordt afgeslankt, moet ze het met minder belastingsgeld, mensen en ‘apparaat’ stellen

Maar ook voor de Antwerpse zuidrand liggen er heel wat uitdagingen in het toekomstige
takenpakket van de provincie. Ik denk aan de ontwikkeling van het stadsrandbos, een intergemeentelijke visie over mobiliteit en aanpak van het sluipverkeer, de sluiting van de ISVAG-oven,…
”, concludeert Katleen Van Hove.

Kandidaten Provincie district Boom

Op de foto van links naar rechts: Harry Debrabandere, Eddy Soetewey, Vera De Hert, Chrisje Van Hoof, Bert Jansen, Katleen Van Hove en Jan Staes (fotograaf: Jos De Roeck)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is