Bestuurszaken

Voor N-VA is het van belang dat elke overheid zich richt op haar kerntaken, ook de gemeenten. Taken die beter op een hoger niveau worden opgenomen staan niet centraal. De gemeenten kunnen hun takenpakket op verschillende manieren opnemen: in eigen beheer door de inzet van eigen gemeentepersoneel, door publiek-private samenwerking, door uitbesteding aan private actoren, door een beroep te doen op de sociale economie (bvb. beschutte werkplaatsen), enz. Elke keuze heeft voor- en nadelen. Een slanke, slagkrachtige overheid is echter het uitgangspunt.

Nieuws over dit onderwerp

Registratie stemrecht niet-Belgen: voor 1 augustus!

Registratie stemrecht niet-Belgen op 13 oktober 2024   Niet-Belgische inwoners (EU-lidstaten en buiten EU) kunnen op 13 oktober 2024 stemmen voor gemeente- en districtsraadsverkiezingen, maar niet …

N-VA Borsbeek Nieuwjaarsdiner 2020

Op zaterdag 25 januari hield N-VA Borsbeek zijn jaarlijkse nieuwjaarsdiner.  Met Vlaams minister Matthias Diependaele als spreker, een volledig gevulde zaal en lekker eten en drinken werd het wederom …

Oprichting jongerenafdeling N-VA Borsbeek

Op vrijdag 1 februari hebben enkele ‘welpen’ van N-VA Borsbeek een jongerenafdeling opgericht. Na een geheime stemming onder het toeziend oog van de regiocoördinator Zuidrand/Rupel, Axel Guldentops …