Communicatie en IT

In een gedigitaliseerde maatschappij als vandaag kan het gemeentebestuur niet achterblijven. Voor N-VA Borsbeek moet er dan ook sterk ingezet worden op het verder uitbouwen van de digitale middelen van de gemeente. De voorbije jaren is er sterk geïnvesteerd in de gemeentelijke ICT infrastructuur, een inhaalbeweging die hard nodig was. De komende jaren moet dit ook zichtbaar worden voor de inwoners van onze gemeente. Een toegankelijke website, stevige uitbreiding van het E-loket, meldingen van gebreken aan het openbaar domein, enzovoort. 

Nieuws over dit onderwerp

N-VA maakt eerste 4 kandidaten bekend

N-VA Borsbeek maakt eerste 4 kandidaten bekend   De leden van N-VA Borsbeek keurden eerder deze week unaniem de kandidatenlijst goed voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Het bestuur …