N-VA Borsbeek, Boechout en Mortsel pleiten voor verbindingsweg en intergemeentelijke samenwerking

Op 8 september 2012

De N-VA afdelingen uit Borsbeek, Boechout en Mortsel pakken uit met een gezamenlijk programmapunt rond intergemeentelijke samenwerking.

Het belangrijkste voorbeeld hierbij is de aanleg van een verbindingsweg N10 - R11 die de woonkernen in Borsbeek, Boechout en Mortsel moet ontlasten en ervoor zorgt dat het doorgaand verkeer vlot doorgang vindt. Mobiliteit is bij uitstek een regionaal probleem, dat we dan ook regionaal moeten oplossen. Deze verkeersstromen kan men niet lokaal aanpakken

Maar de samenwerking stopt niet bij mobiliteit alleen. Ook voor investeringen in infrastructuur voor sport, cultuur, ... kunnen we samenwerken. Op die manier wordt de kost voor de gemeenten gedrukt en kan de infrastructuur efficiënter gebruikt worden. Ook samenwerking met nog andere (buur-)gemeenten is zeker niet uitgesloten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is