N-VA Borsbeek kiest nieuw bestuur

Op 7 maart 2013

Op donderdag 7 maart verzamelden de N-VA-leden uit Borsbeek om een nieuw bestuur te verkiezen voor de volgende 3 jaar. Het afdelingsbestuur houdt zich bezig met de praktische organisatie van evenementen, de ledenwerving en -werking en de financiën van de afdeling. Daarnaast bewaken zij samen met de mandatarissen de politieke lijn. Alle bestuursleden werden met een ruime meerderheid verkozen.

Gerard Spuesens, Executive-chef in de hospitality service, werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Gerard zal zijn organisatietalent aanwenden om de werking de volgende jaren in goede banen te leiden en verder uit te breiden.

Ken Casier, uittredend voorzitter, neemt de rol van ondervoorzitter op zich. Hij zal vanuit zijn ervaring de nieuwe bestuursploeg bijstaan met raad en daad, naast zijn schepenmandaat.

Naast een voorzitter en ondervoorzitter werden ook nog een aantal bestuursleden verkozen. Hans Cop is ondanks zijn jeugdige leeftijd een oude gekende die terugkeert naar de actieve werking. Als zorgkundige zal hij goed zorgen dragen voor de afdeling. Ook Peter Buyst werd verkozen als kersvers bestuurslid. Peter werkt als informaticus bij de Vlaamse overheid, waar hij gedetacheerd werd door Hewlett-Packard. Paul Van Looy tenslotte maakt de lijst van verkozen bestuursleden vol. Paul werkt al vele jaren als coördinator in het Sint-Jozef instituut in de stad  Antwerpen.

Deze bestuursploeg wordt nog verder aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit de N-VA-fracties in de gemeente- en OCMW-raad. Meer informatie over al onze bestuursleden vindt u binnenkort op onze website.

Het nieuwe bestuur wenst ook het uittredend bestuur te danken voor de jarenlange inzet, die in oktober uitmondde in een fantastisch verkiezingsresultaat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is