Trots op Borsbeek: bestuursakkoord 2013 - 2018

Op 21 februari 2013

In Borsbeek hebben N-VA, BbA en Groen hun toekomstplannen voor het dorp neergeschreven in het bestuursakkoord voor de periode 2013-2018. De première voor het bestuursakkoord was voorbehouden voor de gemeenteraadsleden: zij kregen de tekst vorige donderdag en kunnen hierover in debat gaan op de gemeenteraad van 25 februari.

De tekst is het resultaat van inhoudelijke gesprekken tussen de verschillende partijen waarvan de inhoud tijdens de eerste maand van de legislatuur afgetoetst werd met de gemeentelijke administratie. Zo ligt een ambitieus maar haalbaar project voor de gemeente op tafel, waarin werk wordt gemaakt van een Borsbeek waar alle bewoners trots op zijn…

Enkele speerpunten uit het bestuursakkoord:

  • een realistische aanpak van de Borsbeekse mobiliteit, met de klemtoon op regionale samenwerking (met onder meer de verbindingsweg N10-R11), de herinrichting van de Schanslaan en het verbeteren van de verkeersveiligheid,
  • Fort III wordt op termijn het dynamische, culturele en recreatieve hart van de gemeente. De nieuwe bestuursploeg wil werk maken van de toekomst van het Fort, in samenspraak met de vele betrokkenen en met een betere toegankelijkheid vanuit het dorp en de Koude Beek vallei,
  • een doordachte inrichting van de openbare ruimte moet bijdragen tot de sociale cohesie,
  • het bestuur investeert ook in sport, cultuur, evenementen, het verenigingsleven en wijkwerking om het sociaal weefsel binnen het dorp te versterken. Ook winkelen in eigen dorp wordt gestimuleerd,
  • jonge Borsbekenaars krijgen extra aandacht: naast een luisterend en ondersteunend jeugdbeleid voorziet het bestuur ook middelen voor voldoende kinderopvang en voldoende onderwijscapaciteit in veilige schoolomgevingen,
  • het Sociaal Huis blijft de centrale regisseur van het welzijnsbeleid in Borsbeek. Daarbij gebeuren ook de nodige inspanningen om voldoende sociale woningen in Borsbeek te realiseren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is