Speerpunten: N-VA Borsbeek wil een Huis van het Kind en wekelijkse ophaling van het restafval tijdens de zomer

N-VA Borsbeek gaat voor Huis van het Kind

Ook in Borsbeek willen we meer inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders.  Dat is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Met het Huis van het Kind stemmen we af op de noden en behoeften van onze Borsbeekse gezinnen.  Vraaggericht proberen dichtbij de gezinnen staan en laagdrempeligheid zijn daarbij cruciaal.

Gezinnen worden vandaag al door verschillende organisaties gesteund. De Huizen van het Kind zijn er om de krachten te bundelen en zo gezinnen nog beter te ondersteunen. Het gaat om een lokale samenwerking waarbinnen verschillende organisaties elkaar versterken.  Ze zorgen samen voor een aanbod ter ondersteuning van alle soorten - aanstaande, éénouder , nieuw samengesteld, …  - gezinnen met kinderen en jongeren.  Een enorme uitdaging met veel mogelijkheden. 

Voorbeelden van mogelijke ondersteuning zijn:

  • opvoedingsondersteuning
  • informatie rond goede kinderopvang en vakantieopvang
  • de strijd tegen kinderarmoede en kwetsbare jongeren
  • uitlenen van speelgoed
  • problemen inzake gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en onderwijs bij kinderen vroegtijdig op te sporen, op te volgen en/of te verwijzen

In het huidige consultatiebureau van Kind en Gezin in de Corneel Smitslei bevindt zich al de opvoedingswinkel en een speel-o-theek.  Deze accommodatie is echter te klein om verder uit te breiden.  De komende jaren willen we op de site van Tirolerhof een echt Huis van het Kind ontwikkelen zodat Borsbeekse gezinnen daar terecht kunnen met hun vragen rond de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen.

Hier blijft het echter niet bij. Mits een aantal investeringen moet het mogelijk zijn om in het Tirolerhof nog andere functies te ontwikkelen, zoals een deel van cultureel centrum d’Archipel, een seniorenlokaal, enzovoort.

Kortom, Tirolerhof wordt het centrum van activiteiten in Borsbeek-West.

 

N-VA Borsbeek pleit voor wekelijkse ophaling restafvalzak tijdens zomerperiode

Borsbeek is een gemeente met vele, oudere appartementen. In deze appartementen werden geen bergplaatsen voor afval voorzien, waardoor heel wat Borsbeekse gezinnen hun afval moeten bewaren op een klein terras of soms zelfs in huis. Tijdens warme periodes in de zomer leidt dit tot een onaangename geurhinder en het aantrekken van ongedierte, wat best vermeden kan worden.

Bij nieuwbouwprojecten wordt er verplicht om wel de nodige ondergrondse containers te voorzien zodat het afval daar kan opgeslaan worden, maar bij vele bestaande woonblokken is het onmogelijk om deze ondergrondse containers in te passen.

N-VA Borsbeek pleit er daarom voor om de frequentie van de afvalophaling tijdens de zomermaanden te verhogen zodat mensen niet 2 weken met hun restafvalzak opgescheept zitten. We denken hierbij aan de periode juni tot en met september.

Daarnaast moet er nog steeds ingezet worden op het stimuleren van het gebruik van de GFT-zak. Deze afhaling gebeurt wekelijks en vele mensen zouden een volle restafvalzak eenvoudig kunnen vermijden door het (beter) gebruik van de GFT-zak.

 

Ontdek hier a onze speerpunten: https://borsbeek.n-va.be/verkiezingen/programma

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is