Inburgering en migratie

De lokale overheid heeft de belangrijke taak om nieuwkomers te verwelkomen en hen actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Inburgering is voor de N-VA een essentiële opstap naar integratie, en de lokale overheid is de spil van dit proces. Het migratieverhaal moet geënt zijn op wederzijdse rechten en plichten, die zowel gegarandeerd als afgedwongen kunnen worden. Kennis van het Nederlands is de voorwaarde om actief en volwaardig deel te kunnen nemen aan het lokale leven, aan het onderwijs, aan de arbeidsmarkt, … De N-VA vraagt dat lokale besturen, maar tegelijk ook alle inwoners, maximaal bijdragen aan de maatschappelijke integratie van alle nieuwkomers. Enkel participatie en heldere afspraken leiden naar een succesvolle integratie.

Nieuws over dit onderwerp

N-VA maakt eerste 4 kandidaten bekend

N-VA Borsbeek maakt eerste 4 kandidaten bekend   De leden van N-VA Borsbeek keurden eerder deze week unaniem de kandidatenlijst goed voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Het bestuur …