Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Walter Kiebooms

Sportraad

Michael Bryon

Politieraad, Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Linda Bresseleers

Politieraad

Kristof Van de Velde

Jeugdraad

Ken Casier

Middenstandsraad

Harrry Steurs

Beheerraad cultureel centrum d'Archipel