Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Wendy Somers

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Walter Kiebooms

Sportraad

Rita Schouppe-Moons

Gezondheidsraad, Seniorenraad

Miche De Ceuster

Gezondheidsraad, beheerraad cultureel centrum d'Archipel

Michael Bryon

Politieraad, Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Margot Mys

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Luc Couillier

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Kristof Van de Velde

Jeugdraad, Voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Ken Casier

Middenstandsraad

Harrry Steurs

Beheerraad cultureel centrum d'Archipel