Schepenen

Walter Kiebooms

1ste Schepen: Openbare Werken, Sport, Communicatie

Ken Casier

3de Schepen: Burgerzaken, ICT, Lokale economie, Financiën, Personeel

Kristof Van de Velde

4de Schepen: Jeugd, Onderwijs, Evenementen, Cultuur

Linda Bresseleers

5de Schepen/Voorzitter BCSD: Senioren, Dierenwelzijn