Schepenen

Walter Kiebooms

1ste schepen: Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Openbare Werken, Sport, Nutsvoorzieningen, Groenvoorzieningen en Tuinbouw

Ken Casier

2de schepen: Burgerzaken, Lokale Economie, Communicatie & PR, Informatica en Europese zaken

Kristof Van de Velde

3de schepen: Onderwijs, Jeugd en Verenigingen

Rita Schouppe-Moons

6de schepen: OCMW, Sociale Zaken, Senioren en Welzijnsbeleid