N-VA Borsbeek ondertekent mee het Save Charter

Logo Save charter

Op de gemeenteraad van 28/5/2018 ondertekenden de schepenen van N-VA Borsbeek samen met het voltallige CBS het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente Borsbeek is daarmee de 94ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer, ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Borsbeek geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Hoewel Borsbeek  de kleinste gemeente van de provincie Antwerpen is, tellen we een vrij hoog aantal verkeersongevallen op ons grondgebied. De aanwezigheid van 2 gewestwegen is daar zeker niet vreemd aan. Maar ook op gemeentewegen gebeuren regelmatig kleine en grotere ongevallen. Met een schoolpopulatie van om en bij de 1800 leerlingen en vele trage wegen, is de fiets het uitgelezen vervoersmiddel. Onlangs keurde de gemeenteraad het minder hinder plan goed. Hier gaan we expliciet voor het STOP principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, privé vervoer). Dus moeten we ook de daad bij het woord voegen en gaan voor het save charter. Op die manier hopen we ook, in samenwerking met VSV en de provincie alles in het werk te zetten om Borsbeek verkeersveilig te maken.

De gemeente krijgt tijdens het traject begeleiding van OVK. In dit traject wordt o.a. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen.

Hoewel er al heel wat werk geleverd wordt, denken we maar aan het strooien van de fietspaden en het uitbouwen van trage wegen, blijft het belangrijk om de verkeersonveilige situaties zoveel mogelijk op te lossen of zo aan te duiden dat ongevallen kunnen vermeden worden. Samen met politie, scholen en ouders willen we ons engageren om verder te werken aan een verkeersveilig Borsbeek waar iedereen zijn plaats heeft. We zetten dus een extra tandje bij en gaan er uitdrukkelijk voor.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is