Veiligheid

Veiligheid is levenskwaliteit. De overheid heeft de plicht de veiligheid van de burgers te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken. De N-VA vindt dat de politie zich moet kunnen concentreren op haar kerntaken: de efficiënte bestrijding van de criminaliteit en de overlast, en de handhaving van de openbare orde. De politie moet ook zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in de wijken. Maar veiligheid is meer dan alleen politie en justitie. Er is op alle vlakken en niveaus nood aan een doeltreffend preventiebeleid. En veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Ook burgers kunnen bijdragen tot een veiligere samenleving.