Veiligheid

Veiligheid is levenskwaliteit. De overheid heeft de plicht de veiligheid van de burgers te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken. De N-VA vindt dat de politie zich moet kunnen concentreren op haar kerntaken: de efficiënte bestrijding van de criminaliteit en de overlast, en de handhaving van de openbare orde. De politie moet ook zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in de wijken. Maar veiligheid is meer dan alleen politie en justitie. Er is op alle vlakken en niveaus nood aan een doeltreffend preventiebeleid. En veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Ook burgers kunnen bijdragen tot een veiligere samenleving.

Nieuws over dit onderwerp

Lijst N-VA Borsbeek is volledig

Wij stellen met veel plezier onze laatste kandidaten aan u voor.  Op plaats 7 staat Linda Bresseleers. Linda heeft er net als haar man André een carrière bij de Antwerpse politie opzitten, als …

N-VA Borsbeek ondertekent mee het Save Charter

Op de gemeenteraad van 28/5/2018 ondertekenden de schepenen van N-VA Borsbeek samen met het voltallige CBS het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente …

N-VA maakt eerste 4 kandidaten bekend

N-VA Borsbeek maakt eerste 4 kandidaten bekend   De leden van N-VA Borsbeek keurden eerder deze week unaniem de kandidatenlijst goed voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Het bestuur …