Mobiliteit & verkeersveiligheid

Speerpunten voor Borsbeek - Veilig verkeer!

Borsbeek zet in op verkeersveilig dorp.

Dagelijks worden we via het nieuws geconfronteerd met verkeersongevallen. Daar zijn helaas dikwijls jongeren bij betrokken. Aan de scholen worden projecten aangeboden om de jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer.”

Wat de verkeersveiligheid betreft, kan ik rekenen op een gemotiveerde ploeg van 20 vrijwillige, vaste gemachtigde opzichters en 8 reserven.  Deze ploeg zebrapapa’s of –mama’s, waar ook Ken, Walter en ik deel van uitmaken, zorgen voor een veilige oversteek aan bepaalde zebrapaden.

Via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde konden we de Mobibus reserveren voor het St.-Jozefsinstituut. Deze mobiele - en interactieve tentoonstelling die zich richt op de tweede graad van het secundair onderwijs komt in het najaar weer naar Borsbeek. Het is belangrijk dat jongeren de nodige kennis en vaardigheden aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven.

Op dinsdag 13 april ll vond voor de tweede maal het ‘project dodehoek’ plaats. Hoewel vrachtwagens niet in onze dorpskern thuishoren, moeten we spijtig genoeg vaststellen dat velen onder hen ons dorpscentrum gebruiken als sluipweg richting stad, autostrade, haven, …  Maar ook door de werken aan SJI rijden tal van zware vrachtwagens af en aan.

Elk jaar gebeuren er 25 dodehoekongevallen in ons land.  Bereidwillige bedrijven stuurden drie vrachtwagens van verschillende afmetingen naar het plein aan de watertoren.

Een trekker-oplegger reed rond het plein en liet aan de leerlingen van het basisonderwijs van GBS De Klinker en het St.-Jozefsinstituut zien wat de dodehoek vaneen vrachtwagen kan veroorzaken. Daarnaast kregen ze ook deskundige uitleg van een groep vrijwillige, enthousiaste verkeersopvoeders.

Kristof Van De Velde

Nieuws over dit onderwerp

N-VA Borsbeek ondertekent mee het Save Charter

Op de gemeenteraad van 28/5/2018 ondertekenden de schepenen van N-VA Borsbeek samen met het voltallige CBS het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente …

N-VA maakt eerste 4 kandidaten bekend

N-VA Borsbeek maakt eerste 4 kandidaten bekend   De leden van N-VA Borsbeek keurden eerder deze week unaniem de kandidatenlijst goed voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Het bestuur …

Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Borsbeek

De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte en dat zal ook voelbaar zijn in Borsbeek. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer …