Lokale economie

Een stevige lokale economie is de basis voor de welvaart en leefbaarheid van een gemeente of stad. Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale KMO, zijn belangrijke actoren binnen de gemeenschap. Buurtwinkels en een levendige horeca verstevigen de dorps- of stadskernen en zijn zo een dam tegen leegstand en verloedering. Met de inrichting van een uniek ondernemersloket, administratieve vereenvoudiging, privaat-publieke samenwerking, fiscale vereenvoudiging en het afschaffen van lokale pestbelastingen kunnen we werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat.

Lokale projecten in de sociale economie vormen belangrijke kansen op werk voor de meest kwetsbare groep van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. Extra gesubsidieerde jobs bij de lokale overheid leiden echter vaak tot een verdringing van de privé-markt en zijn dus geen goede keuze. Projecten van sociale economie beperken zich best tot de kerntaken van de lokale overheid (zoals bijvoorbeeld groendienst of veiligheid) en moeten voor werkzoekenden een opstap zijn naar een reguliere job.

Gemeente steunt ondernemerschap

De voorbije jaren werden al een aantal goede initiatieven genomen zoals de lancering van de Borsbeekse cadeaucheque en de subsidie voor startende ondernemers. Maar ook in de dagdagelijkse praktijk moeten ondernemers voldoende ondersteund worden. Zo zetten we verder in op het correct informeren, zowel via de website als aan het loket. Indien er een aanvraag loopt rond een vergunning wordt er duidelijke meegegeven wie de contactpersoon is binnen het gemeentehuis waarbij men terecht kan. 

Nieuws over dit onderwerp

Borsbeek bindt strijd aan met bedrijfsleegstand

De gemeente heeft sinds kort een samenwerkingsakkoord met bizlocator, het online platform voor bedrijfsvastgoed dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid. Dit stelt eigenaars van leegstaande panden …

N-VA Borsbeek stelt 3de groep kandidaten voor

Met plezier stellen we opnieuw 4 sterke kandidaten voor die zich de komende 6 jaar voor Borsbeek willen inzetten. Op de 4de plaats van onze lijst staat Anita Van den Bulck. Anita woont reeds sinds …

N-VA maakt eerste 4 kandidaten bekend

N-VA Borsbeek maakt eerste 4 kandidaten bekend   De leden van N-VA Borsbeek keurden eerder deze week unaniem de kandidatenlijst goed voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Het bestuur …