Lokale economie

Een stevige lokale economie is de basis voor de welvaart en leefbaarheid van een gemeente of stad. Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale KMO, zijn belangrijke actoren binnen de gemeenschap. Buurtwinkels en een levendige horeca verstevigen de dorps- of stadskernen en zijn zo een dam tegen leegstand en verloedering. Met de inrichting van een uniek ondernemersloket, administratieve vereenvoudiging, privaat-publieke samenwerking, fiscale vereenvoudiging en het afschaffen van lokale pestbelastingen kunnen we werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat.

Lokale projecten in de sociale economie vormen belangrijke kansen op werk voor de meest kwetsbare groep van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. Extra gesubsidieerde jobs bij de lokale overheid leiden echter vaak tot een verdringing van de privé-markt en zijn dus geen goede keuze. Projecten van sociale economie beperken zich best tot de kerntaken van de lokale overheid (zoals bijvoorbeeld groendienst of veiligheid) en moeten voor werkzoekenden een opstap zijn naar een reguliere job.

Nieuws over dit onderwerp

Jaarmarkt 2017

Op maandag 5 juni was het weer jaarmarkt in Borsbeek! Net zoals andere jaren bezochten vele enthousiaste mensen onze N-VA stand in de Robianostraat, ter hoogte van schoonheidssalon Maxime's. Wij waren …